ул. Аблукова, д. 12
Протокол № 1 от 03.03.2021 г.
Протокол № 1 от 03.03.2022 года